Hiển thị tất cả 8 kết quả

Là các loại hóa chất được sử dụng để duy trì các chỉ số (pH, nồng độ Clo dư, …) của nước bể bơi ở mức chuẩn và giải quyết dứt điểm các vấn đề như nước bị nhiễm rêu tảo, nhiễm sắt, nước bị đục, bị xanh.

Axit Chanh

Axit Chanh

Mã sản phẩm:
Giá : Liên hệ

Axit HCL

Axit HCL

Mã sản phẩm:
Giá : Liên hệ

Chất trợ lắng - PAC

Chất trợ lắng PAC

Mã sản phẩm:
Giá : Liên hệ

Clorine - NIPPON 70

Clorine – NIPPON 70

Mã sản phẩm:
Giá : Liên hệ

THIẾT BỊ DIỆT KHUẨN VÀ HÓA CHẤT XỬ LÝ

Clorine – TCCA 90̀% dạng viên

Mã sản phẩm:
Giá : Liên hệ

Hộp thử nước

Hộp thử nước

Mã sản phẩm:
Giá : Liên hệ

Oxy già – Hydrogen Peroxide

Oxy già – Hydrogen Peroxide

Mã sản phẩm:
Giá : Liên hệ

Phèn Kép

Phèn kép

Mã sản phẩm:
Giá : Liên hệ